Ffermio llaeth

Dairy farming

Explore dairy farming and the production and processing of dairy foods

Farming

Explore different aspects of farming.

Ffermio llaeth

Archwilio ffermio llaeth a chynhyrchu a phrosesu bwydydd llaeth.

Online tutorial

Interact and learn about dairy farming.

Online tutoral

Production and processing of dairy foods

Videos: Dairy farming

Explore different aspects of dairy farming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd y canllaw hwn yn eich helpu i gynllunio cyfres o wersi llwyddiannus,  archwilio ffermio llaeth a chynhyrchu a phrosesu bwydydd llaeth, ar gyfer disgyblion rhwng 11 a 16 oed. Datblygwyd yr adnoddau i fod yn addas i'w newid ar gyfer eich anghenion addysgu, teimlwch yn rhydd i'w defnyddio yn achlysurol a dewis y rhai mwyaf perthnasol i'ch gwersi.  Mae'r adnoddau hyn yn cefnogi ystod eang o feysydd y cwricwlwm, gan gynnwys gwyddoniaeth, technoleg bwyd, gwyddor cartref, daearyddiaeth, iechyd a lles, ac addysg bersonol, gymdeithasol ac iechyd. Mae fformat yr astudiaeth achos yn cynnig y negeseuon diweddaraf, cywir a chyson i ddisgyblion ac athrawon.Canllaw Athrawon5 x cyflwyniad PowerPoint (gellir addasu'r rhain i siwtio anghenion eich disgyblion)4 x taflenni nodiadau i'w llungopïo: gellir defnyddio'r rhain i arwain eich disgyblion mewn cymryd nodiadau a chreu crynodebau o'r wybodaeth yn y cyflwyniadau PowerPoint:4 x taflenni gwaith i'w llungopïo, yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarparwyd yn y cyflwyniadau PowerPoint.3 x taflenni data i'w llungopïo: mae'r rhain yn darparu data ar gyfansoddiad maethol llaeth, iogwrt a chaws.Posteri