Canllaw bwyta’n dda

Nod y sesiwn hon yw i blant: adnabod y Canllaw Bwyta'n Dda; enwi rhai o'r bwydydd ym mhob grŵp bwyd; egluro fod angen gwahanol fathau o fwyd arnom, a 6-8 diod y dydd, i fod yn iach.

Canllaw bwyta’n dda

Dysgu

Nod y sesiwn hon yw i blant:

 • adnabod y Canllaw Bwyta'n Dda;
 • enwi rhai o'r bwydydd ym mhob grŵp bwyd;
 • egluro fod angen gwahanol fathau o fwyd arnom, a 6-8 diod y dydd, i fod yn iach.

Fe fyddwch chi angen:

 • Gwybodaeth Canllaw Bwyta’n Dda
 • Poster Canllaw Bwyta'n Dda (sylfaenol)
 • Cardiau lluniau bwyd - torri allan, lamineiddio (dewisol)
 • Y gêm bwyta'n dda - lamineiddio (dewisol)
 • Y cardiau bwyd gêm bwyta'n dda - torri allan, lamineiddio (dewisol)
 • Bwrdd neu wal
 • Tac
 • Pensiliau lliwio

Gwrando ac ymateb

Darllenwch yr wybodaeth Canllaw Bwyta'n Dda cyn y sesiwn. Bydd hyn yn darparu gwybodaeth gefndir bwysig i gefnogi eich addysgu.

Dangoswch y poster Canllaw Bwyta’n Dda (sylfaenol). Gofynnwch i'r plant:

 • Beth allwch chi ei weld? (Siâp crwn, gwahanol rannau lliw, gwydr.)
 • Pa fwydydd allwch chi eu gweld yn y llun yma?

Esboniwch mai enw’r llun ydy'r Canllaw Bwyta'n Dda ac mae'n dangos i ni beth sydd angen i ni ei fwyta a'i yfed i fod yn iach. Holwch y plant i'w helpu i ymgysylltu â'r Canllaw Bwyta'n Dda.

 • Beth ydy'r ddau grŵp mwyaf ar y Canllaw Bwyta'n Dda?
 • Pa fwydydd ydych ch’n gallu eu gweld yn y grwpiau hyn?
 • Beth ydy'r grŵp lleiaf?
 • Pa fwyd allwch chi ei weld yn y grŵp hwn?
 • Pa rai ydy’r grwpiau maint canol?
 • Pa fwyd allwch chi ei weld yn y grwpiau hyn?
 • Pa fwyd allwch chi ei weld yn y grŵp lleiaf?
 • Lle mae'r – wyau, tomatos, bara, pysgod, llaeth?
 • Pa fwyd yn y llun ydych chi wedi ei fwyta heddiw?
 • Faint o ddiodydd rydyn ni eu hangen bob dydd?

Crynhoi bod y Canllaw Bwyta'n Dda yn dangos i ni beth sydd angen i ni ei fwyta a'i yfed i fod yn iach.  Mae'n ein helpu i gofio bod angen gwahanol fathau o fwydydd arnom, a 6-8 o ddiodydd  dydd, i fod yn iach.

Rhowch gynnig arni

Gofynnwch i'r plant eich helpu i ddidoli'r delweddau Bwyd (o Bwyd a Diod – sesiwn ddewisiadau) i'r grwpiau bwyd cywir trwy eu tacio neu eu rhoi o amgylch y poster Canllaw Bwyta’n Dda (sylfaenol).

Atgyfnerthu

Chwaraewch y gêm bwyta'n dda gyda'r plant mewn grwpiau o bedwar.  Bydd angen copi o'r bwrdd ar bob plentyn. Dim ond un copi o'r cardiau bwyd gêm bwyta'n iach fydd eu hangen. Cymysgwch y cardiau a'u gosod wyneb i lawr yng nghanol y bwrdd. Cyfarwyddwch y plant i gymryd eu tro i gymryd cerdyn, os ydyn nhw yn gallu ei roi ar eu byrddau, gallant ei gadw, os na, rhaid ei ddychwelyd i waelod y pentwr.  Mae'r plentyn cyntaf i lenwi ei fwrdd yn ennill y gêm a gall helpu ffrind nes bod yr holl fyrddau wedi'u llenwi.

 

 

 

3 - 5 YR
Y Canllaw Bwyta’n Dda

Canllaw am y Canllaw Bwyta’n Dda.

3 - 5 YR
Y Canllaw Bwyta’n Dda (sylfaenol)

Poster sylfaenol o’r Canllaw Bwyta’n Dda.

3 - 5 YR
Y gêm bwyta'n dda

Gêm sy'n cynnwys dewis bwyd a'i roi yn y grŵp bwyd cywir.

3 - 5 YR
Cardiau bwyd gêm bwyta’n dda

Cardiau bwyd bach i gefnogi’r gêm bwyta’n dda.

Is there something wrong with the page? Do you have a suggestion or would like to see something on this page?