Nwyddau bwyd (3-5 oed)

Fe fydd yr adnoddau isod yn helpu i gyflwyno plant i wahanol nwyddau bwyd (cynhwysion). Mae tair set o adnoddau i gefnogi bwyd fel cyd-destun dysgu.

Nwyddau bwyd

Fe fydd yr adnoddau isod yn helpu i gyflwyno plant i wahanol nwyddau bwyd (cynhwysion). Mae tair set o adnoddau i gefnogi bwyd fel cyd-destun dysgu.

  • Cardiau taith bwyd: cardiau ffotograffau sy'n dangos taith gwahanol fwydydd o gae/fferm i'r fforc. Gellid defnyddio'r rhain fel arddangosfa, gêm didoli (gan roi'r camau yn y drefn gywir), gan dynnu sylw at sut mae cynhwysion yn cael eu paratoi i ni eu bwyta, a defnyddio cynhwysion mewn gwahanol brydau bwyd.
  • Dalenni dot-i-dot: gweithgaredd hwyliog o uno'r dotiau! Fodd bynnag, gellir eu defnyddio hefyd fel sesiwn ddarganfod i weld a all plant enwi'r bwyd, yn ogystal â thrafod gwahanol olwg, arogleuon, blasau a gweadau.
  • Cyfrif: dalen waith syml am gyfrif gwahanol fathau o nwyddau bwyd, sy'n ddefnyddiol ar gyfer mathemateg.

Am syniadau ac adnoddau gweithgareddau eraill ynghylch o ble y daw bwyd, cliciwch yma. I ymestyn y dysgu, beth am adolygu'r adnoddau ar gyfer 5-7 oed?

Mae'r adnoddau yn yr adran hon yn bodloni'r Canllawiau ar gyfer cynhyrchwyr a defnyddwyr adnoddau addysg ysgol am fwyd.

Cardiau taith bwyd

3 - 5 YR
Afalau - y daith

Set o gardiau lluniau yn dangos taith afalau - o'r cae i'r fforc.

3 - 5 YR
Moron - y daith

Set o gardiau lluniau yn dangos taith moron - o'r cae i'r fforc.

3 - 5 YR
Grawnfwydydd - y daith

Set o gardiau lluniau yn dangos taith grawnfwydydd (gwenith) - o gae i fforc.

3 - 5 YR
Cig oen - y daith

Set o gardiau lluniau yn dangos taith cig oen - o'r fferm i'r fforc.

3 - 5 YR
Llaeth - y daith

Set o gardiau lluniau yn dangos taith llaeth - o'r cae i'r fforc.

3 - 5 YR
Tatws - y daith

Set o gardiau lluniau yn dangos taith tatws - o'r cae i'r fforc.

3 - 5 YR
Mefus - y daith

Set o gardiau lluniau yn dangos taith mefus - o'r cae i'r fforc.

3 - 5 YR
Tomatos - y daith

Set o gardiau lluniau yn dangos taith tomatos - o'r cae i'r fforc.

Dot i dot

3 - 5 YR
Dot i dot - Tomato

Dalen waith am tomato.

3 - 5 YR
Dot i dot – Afal

Dalen waith am afal.

3 - 5 YR
Dot i dot – Banana

Dalen waith am banana.

3 - 5 YR
Dot i dot – Brocoli

Dalen waith am frocoli.

3 - 5 YR
Dot i dot – Moron

Dalen waith am foron.

3 - 5 YR
Dot i dot – Winwns

Dalen waith am winwns.

3 - 5 YR
Dot i dot – Gellyg

Dalen waith am gellyg.

3 - 5 YR
Dot i dot – Pupur

Dalen waith am bupur.

3 - 5 YR
Dot i dot – Tatws

Dalen waith am datws.

3 - 5 YR
Dot i dot – Pwmpen

Dalen waith am bwmpen.

3 - 5 YR
Dot i dot – Radis

Dalen waith am radis.

3 - 5 YR
Dot i dot – Mefus

Dalen waith am fefus.

Cyfrif

3 - 5 YR
Cyfrif 1

Dalen waith am gyfrif bwyd.

3 - 5 YR
Cyfrif 2

Dalen waith a gyfrif bwyd.

Is there something wrong with the page? Do you have a suggestion or would like to see something on this page?