Gweithgareddau her (3-5 oed)

Heriau i gefnogi addysgu a dysgu am fwyta'n Iach, Coginio ac O ble mae bwyd yn dod.

Gweithgareddau her (3-5 oed)

Heriau i gefnogi addysgu a dysgu am fwyta'n Iach, Coginio ac O ble mae bwyd yn dod.

Mae gweithgareddau Her Bwyd – ffeithiau bywyd wedi'u hysgrifennu i gefnogi athrawon nad ydynt yn dilyn y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer eu gwlad benodol na'r rhai sy'n dilyn dull her neu ddull yn seiliedig ar thema. Fodd bynnag, gellid eu defnyddio mewn unrhyw leoliad neu ysgol Blynyddoedd Cynnar ledled y DU.

Mae'r Heriau'n cwmpasu bwyta'n iach, coginio ac o ble mae bwyd yn dod ac yn darparu ystod eang o weithgareddau y gall athrawon eu dewis yn dibynnu ar anghenion, oedran a galluoedd eu disgyblion, a'r amser sydd ar gael.

Mae pob cyflwyniad Her yn cynnwys:

  • sleidiau i gyflwyno'r Her i'r dosbarth, gan gynnwys delweddau, gwybodaeth a chwestiynau i ysgogi trafodaeth a chynllunio disgyblion;
  • canllaw i athrawon gyda chyfleoedd i ddysgu ac amrywiaeth o weithgareddau disgyblion y gellir eu cwblhau yn unigol neu mewn grwpiau.

 

Mae'r Heriau'n dod i ben gyda chanlyniad terfynol, a allai fod yn seiliedig ar bapur, megis poster neu arddangosfa, fideo neu weithgaredd rhyngweithiol, rysáit, bwydlen neu bryd/ystod o brydau, yn dibynnu ar thema'r Her.

Mae tystysgrif disgybl dewisol ar gael i'w lawrlwytho a'i phersonoli unwaith y bydd yr Her wedi'i chyflawni.

Mae Heriau Bwyta'n iach, coginio ac O ble mae bwyd yn dod  hefyd ar gael i blant  5-7 oed  a 7-11 oed.

Mae'r gweithgareddau'n cwrdd â'r Canllawiau ar gyfer cynhyrchwyr a defnyddwyr adnoddau addysg ysgol am fwyd.

3 - 5 YR
Her pizza parti

Nodiadau ac adnoddau athrawon i’ch helpu i redeg yr Her.

3 - 5 YR
Tystysgrif pizza parti

Tystysgrif pizza parti.

3 - 5 YR
Her codi a disgleirio

Nodiadau ac adnoddau athrawon i'ch helpu i redeg yr Her.

3 - 5 YR
Tystysgrif Codi a Deffro

Tystysgrif Codi a Deffro.

Is there something wrong with the page? Do you have a suggestion or would like to see something on this page?