Dipiau blasus

Ingredients

4 x llwy 15ml llwy o hwmws braster isel

2  x llwy 15ml llwy o iogwrt plaen braster isel

Bwnsiaid bach o gennin syfi

Detholiad o drochwyr llysiau, e.e. corn bach, pys snap siwgr, ffyn moron, ffyn pupur, ffyn seleri

Equipment

Llwy 15ml, powlen gymysgu, siswrn cegin, llwy gymysgu, powlen weini fach a phlât gweini bach.

Method

  1. Rhowch yr hwmws a’r iogwrts plaen yn y bowlen gymysgu
  2. Defnyddiwch y siswrn cegin, torrwch y cennin syfi yn fân i’r bowlen
  3. Cymysgwch yr holl gynhwysion gyda'i gilydd.
  4. Rhowch y trochwyr i mewn i'r bowlen weini.
  5. Rhowch y bowlen weini ar y plât gweini.
  6. Gosodwch ychydig o drochwyr llysiau o amgylch y plât.

Top tips:

  • Rhowch gynnig ar rwygo neu dorri rhai perlysiau ffres i'r dip, e.e. basil, coriander.
  • Ychwanegwch gynhwysion eraill i'ch dip, e.e. caws wedi'i gratio.
  • Beth am greu dip pwdin? Arllwyswch pot o iogwrt plaen i mewn i ddysgl a thorri llawer o ffrwythau ffres neu wneud cebabau ffrwythau i'w defnyddio fel trochwyr.

Food skills:

Alternate Text
Measure
Alternate Text
Mix, Stir & Combine

Is there something wrong with the page? Do you have a suggestion or would like to see something on this page?