Tost blasus

Ingredients

4 sleis o fara

100g caws meddal, braster isel

Ffrwythau neu lysiau i'w hychwanegu ar y tost, wedi'u paratoi (wedi'u sleisio / wedi'u torri)

Equipment

Tostiwr, gefel plastig, bwrdd torri, cyllell fwrdd, 4 plât.

Method

  1. Rhowch y bara yn y tostiwr a'i osod i dostio.
  2. Pan fydd y bara wedi cael ei dostio, arhoswch am ychydig funudau iddo oeri ychydig fel nad oes angen defnyddio'r gefel.
  3. Rhowch y tost ar y bwrdd torri.
  4. Taenwch y caws meddal ar y tost.
  5. Trefnwch y ffrwythau neu'r llysiau ar y tost.
  6. Torrwch bob sleisen yn chwarteri a gweini ar y platiau.

Top tips:

  • Ceisiwch dostio gwahanol fathau o fara fel bageli a crympet.
  • Wrth weithio gyda phedwar o blant, cynyddwch faint o offer fel eu bod yn gallu gweithio mewn parau neu ar wahân i wneud eu taenu eu hunain a threfnu ffrwythau neu lysiau.

 

 

Food skills:

Alternate Text
Grill
Alternate Text
Cut, Chop, Slice, Dice & Trim
Alternate Text
Weigh
Alternate Text
Measure

Is there something wrong with the page? Do you have a suggestion or would like to see something on this page?