Dipiau blasus

Nod y sesiwn hon yw i blant ddysgu am fyrbrydau ffrwythau a llysiau. Yn y prif weithgaredd, Rhowch gynnig arni, fe fydd y plant yn dysgu bod dipiau yn gallu cael eu bwyta fel byrbryd iach. Fe fyddan nhw’n dysgu sut i wneud dip syml a sut i gyflwyno’r pryd yn ddeniadol.

Dysgu

Nod y sesiwn hon yw i blant:

  • gweld bod modd bwyta ffrwythau a llysiau fel byrbryd iach;
  • cyflawni sgiliau bwyd syml yn ddiogel gyda ffocws ar dorri cynhwysion gyda siswrn a chymysgu;
  • cyflwyno bwyd mewn ffordd ddeniadol.

 

Fe fyddwch chi angen:

  • Rysáit dip blasus a'r cynhwysion a'r offer a restrir ar y rysáit
  • Creu canllaw sesiwn coginio
  • Cardiau byrbrydau ffrwythau a llysiau – wedi'u torri allan a'u lamineiddio
  • Canllaw paratoi i goginio
  • Canllaw blasu
  • Llythyr mynd gartref dipiau blasus
3 - 5 YR
Cynllun sesiwn dipiau a throchwyr blasus

Nodiadau arweinydd ar gyfer y sesiwn dipiau a throchwyr blasus.

3 - 5 YR
Dalen mynd gartref dipiau a throchwyr blasus

Dalen weithgaredd mynd gartref i annog y plant i helpu i baratoi pryd bwyd.

3 - 5 YR
Cardiau byrbrydau ffrwythau a llysiau

Detholiad o ddelweddau o ffrwythau a llysiau y gellid eu bwyta fel byrbrydau.

3 - 5 YR
Creu sesiwn goginio

Canllaw i gefnogi creu sesiwn goginio.

3 - 5 YR
Cardiau paratoi i goginio

Pump cerdyn as phob un yn dangos cam paratoi i goginio

3 - 5 YR
Canllaw blasu

Canllaw i gefnogi cynnal sesiwn blasu bwyd.

Is there something wrong with the page? Do you have a suggestion or would like to see something on this page?